•  

   

   

   

   

  Burgerinitiatief BioBoeren Waalre

  Een burgerinitiatief om duurzaam voedsel te produceren op een coöperatieve boerderij

 • Waarom dit burgerinitiatief?

  Het burgerinitiatief BioBoeren Waalre is gestart om een alternatief te vinden voor het huidige voedselsysteem. Wij denken dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en duurzamer kan. Niet ver weg maar hier in onze eigen gemeente Waalre.

   

  Wij willen samen een coöperatieve biologische boerderij opzetten, waar wij op basis van de eigen behoefte duurzaam, gezond en smakelijk eten verbouwen voor eigen gebruik. We werken op een manier die de grond niet uitput. De leden van de coöperatie zijn eigenaar van de boerderij. De bedrijfsvoering is in handen van een professionele (biologische) boer.

   

  Wat wij zien

  Wij zien kippen die rondscharrelen tussen de fruitbomen. Leden die langskomen om te zien hoe de gewassen groeien en af en toe een schoffel in de hand nemen. Een vader die met zijn zoontje komt kijken naar de varkens die heerlijk in de modder wroeten. Leden die hun wekelijkse voedselpakket met wortels, bietjes, sla, appels en eieren afhalen. Een praatje maken met elkaar, kopje koffie drinken, ideeën uitwisselen voor nieuwe gewassen of een lekker recept voor spuitjes met elkaar delen.

   

  Zie jij wat wij voor ogen hebben?

 • Hoe gaan we dit doen?

  Zoeken naar grond

  We hebben grond nodig om voedsel te gaan verbouwen. Voor een professionele boerderij die 500 monden kan voeden (alleen groenten), hebben we tussen 4 en 6 hectare grond nodig .

   

  Er zijn meerdere locaties in beeld binnen de gemeente Waalre. Wij voeren gesprekken met verschillende grondeigenaren en de gemeente Waalre. We verwachten binnen afzienbare tijd een deal te kunnen sluiten.

  Zoeken naar leden

   

  We starten met het werven van leden die met ons mee willen doen. We streven naar 200 leden. Met de gemiddelde grootte van een huishouden van 2,5 persoon komen we op 450-500 monden die we kunnen voeden met de opbrengst van ons land.

   

  Leden ontvangen wekelijks een voedselpakket dat op basis van hun behoeften is samengesteld. Hierin zit een afgesproken hoeveelheid verse groenten, aardappelen, fruit en eieren en eventueel ook vlees.

   

  Natuurlijk hoeven de leden zelf niet in Waalre te wonen!

  Exploitatie

  Leden van de coöperatie delen de exploitatiekosten van onze boerderij. Afhankelijk van het businessmodel dat we kiezen, betaalt elk huishouden een eenmalig instapbedrag variërend van € 1.000 tot maximaal € 1.500, afhankelijk of extern geld gevonden kan worden.

   

  Wekelijks neemt elk huishouden een voedselpakket af. Afhankelijk van de omvang van het pakket zal dit per mond gemiddeld op € 10 euro uitkomen. In de toekomst kan gekozen worden voor pakketten met of zonder vlees. Met deze inkomsten zorgen we voor de continuïteit van de boerderij.

  Eigendom

  Leden zijn samen eigenaar van de boerderij, de bedrijfsvoering is in handen van een professionele (biologische) boer. Samen bepalen we de gang van zaken op de boerderij. De boer is verantwoordelijk voor het verbouwen van de gewassen.

   

  De leden kunnen op verschillende manieren meehelpen op de boerderij: oogsten van groenten en fruit, samenstellen en distribueren van voedselpakketten, deelnemen in werkgroepen, organiseren van gezamenlijke activiteiten, etc. Een afvaardiging van de leden vormt samen het bestuur van de coöperatie.

   

 • Wat gaan we doen?

  Samen werken aan eerlijk voedsel van akker naar bord

  Samen werken

  Leden zijn economisch eigenaar en de meesten voelen dat ook zo. Ze zijn verbonden met de locatie en de grond van de boerderij, ze zijn begaan met het welzijn van de dieren, de gewassen, de natuur en het landschap.

   

  De boerderij stimuleert verbinding tussen de leden. Veel leden raken er op een of andere manier intensief bij betrokken. Ze dragen bij aan het draaien van de coöperatie en de boerderij.

  Aan eerlijk voedsel

  Een duurzame benadering van de bodem is altijd het uitgangspunt. Dat betekent onder meer dat de opeenvolgende teelten de bodem niet mogen verarmen. We werken met een teeltplan. De gronden zijn dan weer in productie, dan weer liggen ze braak of zijn ze slechts extensief in gebruik. Alles in het belang van de bodem en dus de continuïteit van de boerderij.

   

  Een mooie mix van dertig tot zestig gewassen levert een gevarieerd aanbod het hele jaar rond. Wat groeit er zoal? Bonen in verschillende soorten en maten, diverse soorten sla, kolen en aardappelen. Maar ook bietjes kunnen in het teeltplan zitten, net als penen, knolgewassen, asperges en pompoenen.

  Van akker naar bord

  Na de oogst van de aardappelen, groenten en fruit, is het maar een kleine stap naar de keuken van de leden. Sommige producten zijn dagvers, en kunnen vanaf het veld zo naar de leden. Andere producten, bijvoorbeeld appels, peren en aardappelen, worden gekoeld bewaard op een daarvoor geschikte locatie, binnen of buiten de boerderij.


  De boerderij is de spil van de coöperatie, daar gebeurt het. Het is dus goed mogelijk dat de leden wekelijks een bezoek brengen aan de boerderij om daar hun eten op te halen. Maar er kan ook gedacht worden aan bezorging aan huis of distributiepunten in het dorp.

 • Nieuws

  Over BioBoeren Waalre

  Nieuwsbrief December 2021

  Nieuws over grond: mondelinge intentieverklaring

  Nieuws BioBoeren Waalre: grond in zicht! Lees snel hoe onze plannen gerealiseerd kunnen worden. Meehelpen met de voorbereidingen? Meld je aan!

  BioBoeren Waalre 24-12-2021

   

  Lees artikel

  Nieuwsbrief 4 april 2021

  Nieuws over zoektocht naar grond en online sessies

  Nieuws over grond pachten of kopen, online sessies om elkaar te ontmoeten en de laatste ontwikkelingen rondom het GildeWoud.

  BioBoeren Waalre 20-4-2021

   

  Lees artikel

  Nieuwsbrief 3

  Nieuws over ons initiatief

  Nieuws over onze zoektocht naar grond, nieuwe samenwerkingspartner, nieuw lid kernteam, online bijeenkomsten en uitleg over een voedselbos.

  BioBoeren Waalre, 6-2-2021

   

  Lees nieuwsbrief 3

  Nieuwsbrief 2

  Het laatste nieuws over ons initiatief

  Tweede nieuwsbrief BioBoeren Waalre is verzonden. Lees meer over de opzet van de coöperatie, welke werkgroepen nodig zijn, wie zich bij het kernteam hebben aangesloten, hoe de zoektocht naar grond verloopt, hoe corona ons initiatief vertraagt en wat je kunt maken van aardperen.

  BioBoeren Waalre, 24-12-2020

   

  Lees de laatste nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 1

  Het laatste nieuws

  Meer dan 100 mensen hebben zich aangemeld via onze website omdat ze interesse hebben in ons initiatief. Zij hebben de eerste nieuwsbrief zojuist in hun mailbox ontvangen. In de nieuwsbrief lees je meer over de achtergrond en de actuele stand van zaken van ons initiatief.

  BioBoeren Waalre, 18-11-2020

   

  Lees onze 1e nieuwsbrief

  Studio 040

  Boerderij voor de hele gemeente Waalre

  Een eigen bio-boerderij opzetten. Zes inwoners van Waalre zien dat wel zitten en hebben daarom een burgerinitiatief gestart. Samen met andere inwoners willen ze een coöperatie opzetten en in het dorp hun eigen biologische producten verbouwen. “Ik denk dat steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat we op een andere manier om moeten gaan met landbouw”, vertelt Ellen van Beek, een van de initiatiefnemers. “Een van die manieren is biologisch boeren. Geen fruit of groenten uit verre landen maar juist uit je eigen gemeente.”

  Noortje de Vries 18 Bron: Studio 040

   

  Lees artikel

  De Schakel

  Samen eigen voedsel produceren

  De negatieve gevolgen van de voedselproductie worden steeds duidelijker: hoge stikstofuitstoot, verontreiniging van bodem en water en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Gelukkig realiseren veel boeren zich dit en schakelen om naar biologische landbouw. Daarnaast richten in heel Nederland inwoners coöperatieve boerderijen op, omdat ze vinden dat de productie van hun dagelijks voedsel beter en vooral duurzamer kan én dichter bij huis. In Waalre gaat ook een dergelijk initiatief van start: BioBoeren Waalre.

  Bron: 28-10-2020 De Schakel

   

  Lees artikel

  Eindhovens Dagblad

  Nieuw initiatief: biologisch boeren in Waalre

  Zes Waalrenaren hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een coöperatie: BioBoeren Waalre. Samen met een biologische boer willen ze een boerderij gaan runnen.

  Karin van Berkel Bron: ED

  foto © Bert Jansen/DCI Media

   

  Lees artikel

 • Wie zijn wij?

  De initiatiefnemers stellen zich voor:

  Pieter Donders

  Lid Kernteam

  “Goeie grond (en goeie zee) is het begin van alle leven. Arme grond brengt arme mensen. Circulaire landbouw in combinatie met extensieve veehouderij borgt de biodiversiteit die we zo nodig hebben. En dan komen de gezonde producten bijna vanzelf. Nog slechts liefdevol zaaien, opgroei begeleiden en zorgvuldig oogsten. Van akker naar tafel. En een dankbaar “houdoe en tot volgende week” naar de boer bij vertrek. Zo mooi kan een gezamenlijke taak zijn."

  Titus Weller

  Lid Kernteam

  "Van jongs af aan met dieren opgegroeid en gezien hoe op de boerderij de traditionele landbouw een verarming van de leefomgeving heeft gebracht. Het roer moet om willen wij onszelf niet gaan vergiftigen. Bioboeren Waalre zal een stap in de goede richting brengen en mogelijk sta ik over 10 jaar met de paarden in een gifvrije knollentuin of voedselbos."

   

  Bé Noordman

  Lid Kernteam

  "Het is belangrijk dat we stoppen onze aarde verder uit te putten. We moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor ons klimaat en natuur. Met dit initiatief dragen we er samen aan bij dat onze voedselproductie op een meer verantwoorde (minder intensieve) manier dichter bij de consument komt en we niet alles over grote afstanden moeten vervoeren. Want wat is er mooier dan dat jezelf met je (klein) kinderen diverse groenten en fruit in je 'eigen tuin' ziet groeien en uiteindelijk op je bord terugvindt. Op deze manier leveren we ook een bijdrage aan de voedselverspilling door datgene te verbouwen dat voldoende is voor het aantal deelnemers aan dit project. Dit alles motiveert mij om bij te dragen aan dit initiatief en te zorgen dat het een groot succes wordt."

   

  Jan Bontenbal

  Werkgroep Grondzaken

  "Als projectleider heb ik, samen met anderen, in 2002 de Genneper Hoeve in Eindhoven gerealiseerd. Daarna heb ik gezien hoe succesvol een biologisch bedrijf kan zijn, waar burgers in contact komen met voedselproductie en een breed pakket aan producten kopen. Maar ook waar burgers genieten van een kleinschalig agrarisch landschap, waar houtsingels en bermen ruimte bieden aan flora en fauna. Als bioloog, en met een beetje tijd vanwege pensionering, wil ik me nu graag inzetten om in Waalre een biologisch bedrijf te realiseren dat voedsel biedt aan veel gezinnen en mogelijkheden biedt voor natuurbeleving dichtbij huis."

  Peter Mikkers

  Lid Kernteam

  "Als boerenzoon geboren op ‘de Laarhoeve’ in Aalst. Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik gaan werken bij de Rabobank, waar ik verantwoordelijk was voor het verstrekken van financieringen. Uit dien hoofde heb ik gezien hoe de agrarische sector in de loop der jaren een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Ik heb veel respect voor agrariërs, vooral ook vanwege de lastige opgave waarvoor zij staan om als rentmeester verantwoord om te gaan met flora en fauna. Het begrip ‘circulariteit’ vormt daarbij ongetwijfeld een belangrijk sleutelwoord. Ik hoop vanuit mijn expertise op het vlak van agrarische kennis en financieringen van toegevoegde waarde te kunnen zijn bij de verwezenlijking van dit mooie burgerinitiatief, dat vele kansen biedt op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en educatie."

   

  Jan Sinot

  Lid Kernteam

  "Hoe willen we met zijn allen de aarde nalaten aan onze (klein)kinderen? Die vraag stel ik me als natuurliefhebber steeds vaker. Want het gaat niet goed: het jarenlange beleid van steeds meer produceren tegen steeds lagere kosten put onze landbouwgronden uit en de gebruikte bestrijdingsmiddelen zijn rampzalig voor de biodiversiteit. En daarbij: willen we echt appels uit Nieuw-Zeeland en sperziebonen uit Afrika hebben? Niet echt fijn voor de ecologische voetafdruk. Het Burgerinitiatief BioBoeren Waalre is voor mij een grote stap in de goede richting. Lokaal geteelde groenten en fruit met oog voor biodiversiteit en natuur, beter kun je het bijna niet hebben! Ik draag daar graag mijn steentje aan bij."

  Ellen van Beek

  Ambassadeur BioBoeren

  "Als natuurliefhebber geniet ik van de prachtige flora en fauna in onze omgeving. Dit maakt mij bewust van mijn eigen voedsel. Hoe mooi is het als ik straks zelf mijn eigen groenten kan zien groeien? En ja, dit houdt in dat ik soms hiervoor de handen uit de mouwen moet steken. Dit geeft mij wel meer respect voor het groeiproces met de daarbij behorende en onmisbaar zijnde insecten, vlinders & bijen."

  Maarten van der Sande

  Ambassadeur BioBoeren

  Ik besef me dat we veel moeten veranderen als we de planeet in dezelfde (of liefst betere) conditie aan onze kinderen willen doorgeven. Dit doe ik onder andere met Waalre-in-Dialoog en Burgerinitiatief Bioboeren Waalre. Het laatste omdat ik geloof dat we onze voedselvoorziening anders moeten gaan vormgeven. Minder intensief en een kortere distributieketen door regionale productie."

   

  Renske Bartels

  Ambassadeur BioBoeren

  "Ik word me steeds bewuster van de urgentie om anders om te gaan met de natuurlijke rijkdommen van deze aarde. Met een biologische boerderij in onze eigen gemeente kan ik heel concreet zelf iets doen en meer leren wat er in de landbouw anders moet om deze wereld aan onze kinderen door te kunnen geven. Zelf werk ik graag in de tuin en droom ik wel eens van een boerderijtje met groenten, fruitbomen en wat dieren. Hoe leuk is het om dit samen met mensen uit de buurt te gaan realiseren! Ik kan niet wachten tot ik op mijn fiets naar ‘onze’ boerderij ga om mee te helpen en een praatje te maken met al die anderen die een zelfde doel voor ogen hebben."

   

 • Neem contact op met ons

  Ja, ik wil meer weten over het initiatief of ik wil me aanmelden als aspirant-lid

 • Inspiratie

  Achtergrondinformatie

  De prijs van ons eten kan alleen zo laag zijn als de prijs voor de natuur hoog is. En boeren kunnen dat niet in hun eentje oplossen.

  Lees het artikel van Thomas Oudman in De Correspondent. Geschreven met sympathie voor de positie van de Nederlandse boer, maar wel met noodzaak tot veranderen. Lees artikel

  Herenboerderij: met elkaar een boerderij beginnen

  Lees het artikel van Cateline Elzes in Flow over het ontstaan van de herenboeren in Nederland.  Lees artikel

  Kiss the Ground

  Een documentaire waarin wetenschappers en betrokken beroemdheden laten zien hoe de grond van de aarde de sleutel kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud van de planeet. Ze vormen ideeën over regeneratieve agricultuur, een manier om de natuur weer in balans te brengen. De belangrijkste beginselen hiervan zijn: bodembedekkende gewassen, gewaswisseling, minder grondbewerking, gecontroleerde begrazing, compostering en inoculatie met schimmels.

  No grocery stores

  In deze video laat Rob Greenfield zien wat je allemaal zelf kunt verbouwen zodat je nooit meer naar een winkel hoeft. Hij gebruikt hiervoor de tuinen van buurtbewoners. Ook een mooi idee.

  Waalre in dialoog

  Waalre-in-dialoog kan het dorpse karakter versterken door een sterk sociaal weefsel, waarbij de burger zich betrokken voelt bij maatschappelijke en/of ‘Waalre-brede’ thema’s. De burger wil niet alleen meer worden geïnformeerd over de plannen van de lokale overheid (transparantie), maar wil regie hebben in de ontwikkeling van de eigen leefomgeving. Bekijk de website.

  Alle berichten
  ×
  ×
  Algemene Voorwaarden
  fsdfsdf